Back to top

Reus aposta per un tramvia amb xarxa pròpia i integrat a la ciutat

Reus presentarà al·legacions a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte de «Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram: Cambrils- Tarragona»

L'Ajuntament de Reus defensa un model de tramvia del Camp de Tarragona que prioritzi la flexibilitat i la integració urbana, i la participació directa del territori en el disseny projecte. Així ho explicita en les al·legacions que presentarà a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte de «Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram: Cambrils- Tarragona». En les al·legacions, l'Ajuntament manifesta la necessitat de refermar el compromís que la ciutat de Reus estigui connectada a la infraestructura tramviària.

Les al·legacions van en tres línies:

  • Tramvia independent de la xarxa ferroviària: Model flexible i d'integració urbana, amb l'aposta per una tipologia d'infraestructura de tramvia amb xarxa pròpia.

  • Participació del territori, amb la reactivació de la Taula tècnica de treball entre els municipis de Camp de Tarragona i la Generalitat.

  • Planificació territorial, amb la incorporació de la xarxa del tramvia al Pla Director Urbanístic de l'àrea metropolitana de Tarragona.

L'Ajuntament de Reus considera que la possibilitat de tenir una connectivitat pròpia del Camp de Tarragona és una bona oportunitat per a estructurar i cohesionar el territori; com també ho és sumar un nou mitjà de transport públic que faciliti la mobilitat interurbana dels municipis del Camp de Tarragona. El tramvia pot donar lloc a projectes d’integració i transformació urbana que millorin l’accessibilitat en diferents mitjans de transport.

Model flexible i urbà

L'Ajuntament de Reus defensa que la tipologia d'infraestructura que dona millors possibilitats a la ciutat és la de tramvia-tramvia, que al contrari del model tren-tramvia, comporta una mobilitat totalment independent de la ferroviària. Aquest model no estaria supeditat a la gestió compartida amb ADIF i per tant seria una gestió única independent.

El tipus de combois d'aquest model tenen una major flexibilitat d’integració urbana, cosa que facilita la possibilitat de creixement de la xarxa tramviària i per tant de la connectivitat. Igualment, pot donar lloc a projectes d’integració i transformació urbana que millorin l’accessibilitat en diferents mitjans de transport a la ciutat.

L'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental presentats i objecte d'al·legacions fan referència a la fase 1, corresponent al tram Cambrils–Tarragona, i planteja la possibilitat de connectar la xarxa del tramvia amb la línia actual del ferrocarril per connectar-la amb Reus.

Disseny des del territori

Les al·legacions que presenta l'Ajuntament de Reus defensen la necessitat de la participació del territori en el disseny de la infraestructura. Em aquest sentit, es destaca que, de cara al desenvolupament de les fases 2 i 3 del projecte, és necessària la reactivació de la Taula tècnica de treball dels diferents municipis del Camp de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Reus defensa que la taula tècnica de treball ha d'estar articulada en l’entorn administratiu adient, per tal d’assegurar l’execució de la totalitat del projecte i garantir l’adequada connexió amb la ciutat.

Necessitat de planificació

Finalment, en relació a la necessitat de planificació de la infraestructura, l'Ajuntament de Reus destaca en les seves al·legacions que, donat que actualment està en redacció el Pla Director Urbanístic de l’àrea metropolitana de Tarragona, és important incloure la xarxa del tramvia al document com estructurador del Camp de Tarragona i facilitador de possibles transformacions urbanes.

Consens polític

Les al·legacions que presentarà l'Ajuntament de Reus inclouen les valoracions de la comissió d'infraestructures integrada per representants del Govern de Reus i del grup municipal del PSC.


optiques visio

Paraules clau:

Notícies relacionades