Back to top

Surt a licitació el servei d’alimentació del Centre Social El Roser a Reus

La licitació està reservada a entitats d'incerció amb l'objectiu de proporcionar oportunitats formatives i laborals a persones en risc d’exclusió social

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte del servei d’alimentació del Centre Social El Roser. El servei proporciona, de forma temporal, àpats elaborats i aliments no preparats a persones i famílies amb necessitats socials, que necessiten ajuda per a la subsistència o no poden fer front autònomament a l’adquisició o elaboració d’àpats en seu domicili o lloc de residència.

La licitació, amb un pressupost anual 420.778,05 euros, està reservada a entitats d’inserció. Un dels principals objectius de les empreses d’inserció és proporcionar oportunitats formatives i laborals a persones en risc d’exclusió social per tal d’aconseguir la seva incorporació al mercat laboral ordinari.

Estructura 

L'estructura laboral prevista és de 16 llocs de treball, 10 dels quals destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral. La durada del contracte serà de d’un any a partir de la formalització del contracte, i es podrà prorrogar any per any fins a tres anys més. La durada total del contracte, inclosa la pròrroga no podrà excedir de 4 anys.

El servei d’alimentació bàsica està format pel servei de Menjador social i Rebost social. Els dos serveis d’alimentació proporcionen els àpats i aliments de forma gratuïta i temporal. Paral·lelament, el Centre Social el Roser, disposarà d’un servei de cafeteria obert a la ciutadania.

Centre Social El Roser

Menjador social

És un espai col·lectiu per al consum d’àpats elaborats en el mateix espai i també per la distribució d’aliments preparats i consumits al domicili particular. Segons l’estructura de personal prevista, la capacitat màxima d’elaboració diària d’àpats és de 240 àpats.

S’estableix la distribució d’àpats amb tres modalitats de prestació: Àpats presencials (àpats per dinar diàriament a la sala del Menjador social, de dilluns a divendres, de 13h a 14:30h. La capacitat de sala és de 60 persones); àpats per emportar (per emportar en carmanyola diàriament, de dilluns a divendres, i en horari de recollida, de 12h a 13h, a la sala del Menjador social); àpats a domicili (lliurats al domicili, 3 dies a la setmana, en la franja horària de 9 a 13h); i serveis complementaris (àpats per sopar i àpats pels dies de caps de setmana i festiu).

Rebost social

És un servei de lliurament d’aliments secs, frescos, cuinats i congelats, que pal·liar situacions d’urgència social bàsica. Segons l’estructura de personal prevista, la capacitat màxima d’atenció és de 400 famílies a la setmana (25 famílies per hora d’atenció i entrega d’aliments).

L’entrega d’aliments del Rebost social pot ser setmanal, quinzenal o mensual. L’horari d’atenció prevista inicialment és de dimarts a divendres de 9:30h a 11:30h i de dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h. Aquest horari pot variar a proposta de l’entitat adjudicatària.

Servei de cafeteria

Vinculat a l’objecte del contracte s’estableix l’autorització d’ús privatiu de les instal·lacions i equipament de la cafeteria ubicada a sala del Menjador social del Centre Social el Roser. S’estableix aquesta condició especial d’execució de caràcter social tenint en compte la necessitat d’integrar el Centre Social el Roser en el seu entorn més proper oferint un servei obert a la ciutadania en general.

L’autorització d’ús d’aquestes instal·lacions està subjecte al pagament d’un cànon de 1.500 euros anual i a romandre obert en horari de 7:45h a 11:45h en dies laborables i oferir el servei de cafeteria.

Paraules clau:

Notícies relacionades