Back to top

Comença la tramitació presencial dels ajuts contra la pobresa energètica

El consistori reusenc ja ha començat a tramitar presencialment, amb cita prèvia, les sol·licituds d’ajuts per contribuir a evitar la pobresa energètica i les quatre línies de subvencions destinades a persones en situació econòmica desfavorida

L’Ajuntament de Reus ha començat aquest dimarts,1 de setembre, a tramitar presencialment, amb cita prèvia, les sol·licituds d’ajuts per contribuir a evitar la pobresa energètica i les quatre línies de subvencions destinades a persones en situació econòmica desfavorida. Un total de 296 persones ja han realitzat la sol·licitud abreujada per via telemàtica.

Aquesta xifra representa el 50% de les persones a les quals se’ls va enviar, a partir del 7 d’agost, la sol·licitud abreujada amb signatura remota perquè l’any passat ja havien tramitat la sol·licitud i facilitat el número de mòbil i correu.

D’altra banda, s’ha habilitat, a més de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Plaça Mercadal, les instal·lacions del Servei d’Atenció i Informació al Contribuent (SAIC) al carrer Sant Llorenç, 25 per ampliar la disponibilitat de cites presencials per tramitar aquests ajuts. Aquest any, la dotació pressupostària s’ha incrementat per fer front a la situació d’emergència social generada per la pandèmia.

Des del consistori, es recorda la importància de facilitar el mòbil i correu electrònic quan es fa algun tipus de sol·licitud a l’Ajuntament, i de comptar amb una Carpeta ciutadana, ja que la via telemàtica permet agilitzar els tràmits i evitar desplaçaments en el context actual.

Cita presencial

Tot i així, s’ha ampliat la disponibilitat de cites presencials que es poden demanar a través del formulari que s’ha habilitat a la pàgina d’inici del web reus.cat. La cita prèvia també es pot demanar per telèfon al 977010010 (opció 2). Cal recordar que aquest telèfon és d’atenció les 24 hores i es recomana no trucar al matins quan el volum de trucades és més elevat.

Els models de sol·licitud, les bases i la convocatòria, on s’especifica tota la documentació personal i econòmica que s’ha de presentar per demanar aquests ajuts, es pot descarregar a la pàgina https://serveis.reus.cat/ng/0018/ on hi ha detallada la informació específica de la convocatòria. El termini per a la presentació d’aquestes sol·licituds de forma telemàtica o presencial finalitza el 31 d’octubre.

Ajuts de pobresa energètica 

Aquests ajuts, previstos per atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas, han augmentat el seu pressupost en 77.000 euros. D’aquesta manera, la convocatòria d’aquest any és de 150.000 euros, ampliable a un màxim de 200.000 euros, segons necessitats i disponibilitat pressupostària.

Com a novetats, enguany, s'ha ampliat el període de consum d'energia de gas i electricitat subvencionable, per tal d'incloure els mesos de confinament i, la sol·licitud es pot tramitar per un procediment abreujat, adreçat a les persones que ja la van sol·licitar l'any passat i que la seva situació continua sent la mateixa.

Els imports d’aquesta subvenció són els següents:

 • Per a unitats familiars d'un sol membre: 270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat.
 • Per a unitats familiars de dos i tres membres: 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes subvencionable justificat.
 • Per a unitats familiars de quatre o més membres: 360 euros, amb un màxim de 60 euros per cada mes subvencionable justificat.

Ajuts per persones en situació desfavorida 

Aquests ajuts inclouen quatre línies de subvencions dotades amb un total de 219.700 euros, amb la possibilitat d’ampliar-los en 108.000 euros addicionals, en funció de la disponibilitat pressupostària, fins arribar als 327.700.

Les línies són les següents:

 • Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable. La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la factura emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats:
  • Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.
 • Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat. La dotació de la convocatòria es de 700 euros, donat que es tracta d’un ajut dirigit a beneficiaris molt específics: majors de 65 anys o persones amb discapacitat amb pocs recursos econòmics i s’estableixen 2 nivell de subvenció:
  • Una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres.
  • Del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.
 • Ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans. La quantia serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.
 • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat. En aquest cas, la quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

Paraules clau:

Notícies relacionades