Back to top

L'Ajuntament de Reus licita el contracte de reparació de l'enllumenat públic

El contracte preveu la renovació de 168 suports de diversos tipus, l'aportació i instal·lació de 28 llumeneres noves i la reinstal·lació de 140 llumeneres recuperades

La regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública té previst invertir 200.000 euros en la reparació de l'enllumenat públic de la ciutat, en el marc del desplegament dels diferents plans directors de manteniment de la via pública i que sumen una inversió total d'1,3 milions d'euros. Aquest dijous, 26 d'agost, l'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a l'execució de les obres.

L'objectiu de les obres és la reparació de diversos suports d'enllumenat públic que estan en mal estat degut als accidents, rovell i altres incidències, d'acord amb la previsió econòmica d'inversió i segons la delimitació dels àmbits establerts en el corresponent pla director. El projecte executiu elaborat determina els suports de l'enllumenat públic com són columnes i bàculs que s'han avaluat en pitjor estat de rovell de la seva base que són prioritaris per la seva substitució per tal d'evitar perill i alhora restituir la il·luminació dels punts on ara no estan il·luminats.

Preveu una inversió d'1,3 milions d'euros

El contracte que surt a licitació preveu la renovació de 168 suports de diversos tipus, l'aportació i instal·lació de 28 llumeneres noves i la reinstal·lació de 140 llumeneres recuperades, en punts repartits per tota la ciutat. Les obres tenen un termini d'execució de 6 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

El contracte s'emmarca en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública que té en marxa l'Ajuntament i que preveu una inversió global d'1,3 milions d'euros. En total es desplegaran 6 plans que, amb la corresponent partida pressupostària assignada són els següents:

  • Pla d'asfaltat: 390.000 euros
  • Pla de voreres i passos de vianants: 390.000 euros
  • Pla de mobiliari urbà i jocs infantils: 95.000 euros
  • Pla d'enllumenat públic: 200.000 euros
  • Pla de jardineria: 175.000 euros
  • Pla de fonts ornamentals i de boca: 95.000 euros

Paraules clau:

Notícies relacionades