Back to top

El nou pla urbanístic de Reus impulsarà una millor il·luminació dels parcs i una xarxa de lavabos públics

Les modificacions a la ciutat s'inclouen dins l'objectiu de consolidar la perspectiva de gènere en la planificació i gestió de la ciutat, però falta concretar quan es posarà en marxa i quins recursos s'hi destinaran

La regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, ha explicat que el pla urbanístic afectarà a 6 àmbits: cures, percepció de seguretat, xarxes de mobilitat, habitabilitat, autonomia econòmica i enfortiment comunitari. Aquestes es tradueixen en mesures com: més il·luminació a les zones verdes i als parcs, connectar tres residències i el CAP Marià Fortuny a través de carrers accessibles, una millor connexió del transport públic amb l'estació de RENFE i una xarxa de lavabos públics utilitzant els lavabos d'equipaments i comerços existents.

Per elaborar el diagnòstic s'ha fet un anàlisi documental i del context socieoeconòmic i urbanístic. També s'han realitzat sessions participatives amb un grup de dones d'edat i orígen divers per diversos barris de la ciutat.

Les directrius d’ordenació urbanística:

  • CURES: facilitar la cura de la gent gran i les persones dependents amb l'adaptació d'encreuaments per la millora de la visibilitat i la percepció de seguretat viària, una xarxa de bancs i carrers accessibles al voltant de caps i residències, ampliació d'espais d'espera a les escoles i connexió i crear espais infantils de joc al centre de la ciutat.
  • PERCEPCIÓ DE SEGURETAT: dissenyar l’espai per millorar la percepció de seguretat des de la perspectiva de gènere a través de la visibilitat, la vigilància informal i l'accés a ajuda, la planificació i manteniment del lloc i la senyalització no sexista i diversa.
  • XARXES DE MOBILITAT: millorar la connexió i les infraestructures de la xarxa en bicicleta i prioritzar la mobilitat de vianants. També es preveu fer un estudi sobre mobilitat quotidiana segregat per sexe i edat.
  • HABITABILITAT: millorar el manteniment dels espais verds, crear eines de gestió per facilitar l’ús de solars buits al nucli antic per posar jardins o horts urbans, millorar la xarxa d’espais verds i saludables i assegurar l’existència de lavabos públics distribuïts per tot el territori. 
  • AUTONOMIA ECONÒMICA: fomentar activitats econòmiques de proximitat que facilitin la conciliació amb la resta d’àmbits de la vida. 
  • ENFORTIMENT COMUNITARI: afavorir amb la configuració i gestió dels espais per tal que la gent pugui relacionar-se i crear xarxes comunitàries. 

Paraules clau:

Notícies relacionades