Back to top

Es completen les fases de diagnosi i de participació del Pla de Mobilitat Urbana de Reus

Els treballs han permès descriure la mobilitat actual i l’escenari de projecció de mobilitat futura. A partir d’aquesta anàlisi, s’iniciarà la nova fase per resoldre les necessitats i es dissenyarà un programa d’actuacions

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les fases de diagnosi i de participació ciutadana del procés de revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Reus, el document que ha de definir una estratègia i un programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat a la ciutat. Els treballs, a partir dels criteris plantejats pel Govern de Reus, s’han debatut a la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, de la qual en són membres tots els grups municipals, i s’han obert a la participació de representants d’entitats vinculades a la mobilitat.

La fase de diagnosi ha analitzat la realitat a Reus de tots els modes de transport: la mobilitat a peu, en bicicleta i VMP, en vehicles privats, en transport públic i la mobilitat de mercaderies. Els treballs han permès descriure la mobilitat actual i l’escenari de projecció de mobilitat futura (2021-2035).

Igualment, s’ha fet una anàlisi per caracteritzar el sistema de mobilitat i s’ha fet una diagnosi tècnica del sistema, on es posa de manifest els seus punts forts i febles. A partir d’aquesta anàlisi, que incorpora les aportacions recollides en la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible i el procés participatiu, s’iniciarà la nova fase de proposta de mesures correctores per resoldre aquestes necessitats i proposar els sistemes alternatius a potenciar, i es dissenyarà un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i de costos.

Noves solucions especialment en matèria de sostenibilitat

En aquest sentit, la revisió del Pla de Mobilitat Urbana proposarà noves solucions als canvis que s’han produït des de la redacció de l'actual Pla, el 2010, fins ara amb relació a les modalitats de transport, mobilitat més sostenible, tendència a la reducció del vehicle privat, irrupció de noves mobilitats, etc., i, especialment, als reptes en matèria de sostenibilitat.

La revisió del Pla de Mobilitat Urbana es fixa els objectius següents:

 • Planificar una xarxa de vianants i detallar les actuacions necessàries en cada zona i carrer de la ciutat analitzades a partir de les mancances.
 • Planificar un condicionament i ampliació de xarxa per a bicicletes.
 • Programa de millora del transport públic, valorant la proposta de creació d’una xarxa urbana i interurbana de servei de transport públic.
 • Jerarquització de la xarxa viària, creant les condicions per tal que cada vial tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l’entorn, aplicant polítiques de moderació del trànsit.
 • Planificar la dotació d’aparcaments dins l’àmbit d’estudi, tot pensant en les mancances tant per a residents com per a vehicles forans.
 • Recull de propostes sobre pacificació del trànsit.
 • Impuls de la mobilitat sostenible.

A partir d’aquí, els treballs previs per a l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana han permès sintetitzar els paquets d’actuacions que inclourà el document. Són els següents:

 • Creació d’una Zona de Baixes Emissions.
 • Consolidació de la mobilitat activa.
 • Pacificació d'entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles.
 • Assoliment d’una accessibilitat universal.
 • Expansió d’una infraestructura connectada, còmoda i segura per a bicicletes i VMP.
 • Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat.
 • Desenvolupament d'infraestructures metropolitanes.
 • Racionalització de l'aparcament i millora de l'eficiència del transport motoritzat.
 • Implementació d’una logística urbana més sostenible.
 • Polítiques de seguretat viària amb Visió Zero.
 • Promoció d’una mobilitat més sostenible.

Una vegada redactat, el document es presentarà a la ciutadania en audiència pública, que tindrà lloc el 20 de setembre.

Comissió Especial de Mobilitat Sostenible

El Govern de Reus va crear la Comissió especial de mobilitat sostenible en el marc del Pla d'Acció Municipal 2019-2023 amb la finalitat d’estudiar, debatre i treballar en la materialització de les propostes que permetin dur a terme les accions relatives a la promoció d’una mobilitat més sostenible, eficient, eficaç i segura per a la ciutat de Reus. La comissió està presidida per la vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó; vicepresidida per la regidora d'Urbanisme i Mobilitat. Marina Berasategui, i en són membres representants de tots els grups municipals.

Paraules clau:

Notícies relacionades